fbpx

COVID-19 retningslinjer

Retningslinjer for patienter:

Vi gennemfører aktuelt undersøgelser og behandlinger som planlagt, med mindre du direkte får besked om andet. Hvis du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber eller er i risiko for at være smittet med Coronavirus, bedes du kontakte os på mail eller via telefon og IKKE møde fysisk op hos os. Det samme gælder, hvis du har rejst i særlige risikoområder eller har været i kontakt med smittede.

Du rådes som patient til ikke at møde i klinikken inden det aftalte mødetidspunkt for at undgå at flere personer end nødvendigt opholder sig i klinikken samtidigt.

Vi støtter fuldt ud op om regeringens forebyggende indsatser for at begrænse spredningen af Coronavirus. Vi er løbende i dialog med Sundhedsstyrelsen og følger nøje deres retningslinjer for håndtering af patienter.

Vi kan derfor ikke modtage dig i klinikken hvis:

  1. Du er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder (røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning) inden for de sidste 14 dage – også selv om du er symptomfri
  2. Du har haft tæt kontakt med en smittet person
  3. Du er forkølet, føler dig utilpas, hoster, har feber, synkesmerter eller vejrtrækningsbesvær

Patienter, der af personlige og/eller helbredsmæssige årsager ønsker deres tid eller forløb udskudt, kan kontakte SANA med henblik på dette uden nogen problemer.

Pårørende til patienter

Vi henstiller til, at pårørende i lyset af den aktuelle risiko for Coronasmitte, så vidt muligt undlader at ledsage patienter til konsultationer og undersøgelser medmindre det er absolut nødvendigt. Derved kan vi reducere antallet af personer i klinikken.

Luftvejsinfektioner spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste og nys. For at beskytte alle giver vores sundhedspersonale derfor ikke hånd i øjeblikket.