fbpx

FAQ - Hypoxisk terapi og træning

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke optimering af kroppens evner på. Der kan trækkes mange lighedstegn mellem hypoxisk terapi og træning, og man kan i høj grad anvende hypoxisk terapi til at forbedre sin fysiske formåen. Man kan måske endda sige, at hypoxisk terapi er en særlig form for ekstremt hård træning. Ved ekstremt hård træning stresses kroppens muskler, sener, led og knogler og reagerer ved at forbedre sig, så de kan modstå et dette stressniveau igen. Hvis man træner vedvarende med de rigtige hvileperioder, kommer man i bedre form.
Det fysiske stress som kroppen udsættes for ved hypoxisk terapi ligger dog langt over det niveau man kan nå med almindelig hård fysisk træning. Det skyldes blandt andet at der ved træning produceres en masse affaldsstoffer og CO2 som man skal skaffe sig af med for at kunne fortsætte.

Det er en fordel at informere lægen hos SANA, hvis du dyrker meget motion og haft et hårdt træningspas i det seneste døgn op til behandlingen, da det vil kunne have betydning for hvordan din hypoxiske session skal tilrettelægges.

SANA har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning som idrætsudøvere i tiltagende grad benytter til at forbedre deres præstationsevne. Denne form for intensiveret højdetræning har en lang række positive effekter, der ligger ud over øgning i hæmatokritværdien. Ønsker du at vide mere om hvordan SANA kan hjælpe dig med at forbedre din præstationsevne, så kontakt os per mail. SANA anvender modificeret hypoxisk terapi som præstationsfremmende teknik, og denne er på lige fod med traditionel højdetræning anerkendt som værende lovligt præstationsfremmende.