SANA - Klinik for Hypoxisk Terapi

SANA er en ny måde at tænke behandling på, hvor man stimulerer kroppen til at behandle sig selv uden medicin. Mange sygdomme, der umiddelbart kan virke meget forskellige, har mange basale fællestræk man kan påvirke. Det gælder senfølger efter fx COVID-19, senfølger efter hjernerystelse (PCS), mange hovedpine- og migrænetilstande, overbelastningsskader, langvarige og kroniske smertetilstande og kronisk træthedssyndrom (CFS/ME). Det er blot nogle af de tilstande, vi har gode resultater med at behandle.

En ny måde at tænke behandling på

SANAs behandlinger accelererer og igangsætter ting i kroppen, som er gået i stå, og som den selv burde kunne klare, men af uforklarlige årsager ikke gør. Det betyder også at vi ikke kan reparere alt, men vi kan hjælpe din krop med at hjælpe sig selv.

Særlige fokusområder

Med SANA har vi skabt en ny måde at tænke behandling af skader og smerter. En ny måde hvor udgangspunktet er, at kroppen har en uudnyttet evne til at hele sig selv bedre og hurtigere ved hjælp af hypoxisk terapi. Vi har skabt SANA ved at samle den viden vi har opnået gennem eksperimentelle videnskabelige studier, vores kliniske lægelige erfaring med patienter og viden inden for specielt regenerativ medicin, fysiologi, inflammation og smertefysiologi. Vi håber, at vi kan hjælpe lige præcis dig.

Smerter

Smerter i bevægeapparatet er noget der begrænser mange menneskers hverdag og går ud over livskvaliteten.

COVID-19 Senfølger

Er du en af de mange danskere, der har haft coronavirus og nu lider af senfølger som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge og åndenød, har der hidtil ikke været noget reelt behandlingstilbud rettet mod at kurere symptomerne.

Senfølger efter hjernerystelse

Når man får et hovedtraume påvirker det hjernen, der slår mod indersiden af kraniet. Der opstår derved skader på hjernen, der for forståelsens skyld kan sammenlignes med et blåt mærke eller en forstuvet ankel der hæver op og gør ondt.

Hovedpine & Migræne

Hovedpine og migræne er hyppige smertetilstande, og det anslås at 15-20% af befolkningen vil opleve migræne i løbet af deres liv.

Højdetræning

Sana Hypoxi tilbyder individualiseret intensiv ’højdetræning’ til atleter – professionelle og amatører – og alle andre, som har et ønske om at optimere deres  ydeevne mest muligt.

Behandlingsforløb

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?