SANA - Klinik for Hypoxisk Terapi

SANA er en anden måde at tænke behandling på, hvor man hjælper kroppen til at behandle sig selv – helt uden medicin.
Mange sygdomme og tilstande, som kan virke helt forskellige, har mange basale fællestræk, som kan påvirkes med SANAs behandling. Det gælder blandt andet senfølgeproblematikker efter COVID-19, hjernerystelse eller kræftbehandling, hovedpine- og migrænetilstande, overbelastningsskader, kroniske smertetilstande og kroniske træthedssyndrom (ME/CFS). Dette er blot nogle af de tilstande, vi behandler med gode resultater.

En ny måde at tænke behandling på

SANAs behandling accelerer processer i kroppens celler, som er stagnet eller gået i stå. Det gør vi ved hjælp af hypoxisk terapi, hvor vi sænker mængden af tilgængelig ilt i indåndingsluften, i korte, kontrollerede intervaller. Da alle vores celler er afhængige af ilt, vil kroppen kompensere ved at sende en række molekyler ud i blodbanen, der blandt andet bidrager til heling og opbygning af væv, samt påvirke inflammation. Derudover påvirker det både vores autonome nervesystem og cellernes “energifabrikker” i en positiv retning. Alt dette sker, mens du ligger og slapper af, formentlig næsten ikke registrerer at ilten ændres under behandlingen.

Vi håber, at vi kan hjælpe lige præcis dig!

Særlige fokusområder

Med SANA har vi skabt en ny måde at tænke behandling af skader og smerter. En ny måde hvor udgangspunktet er, at kroppen har en uudnyttet evne til at hele sig selv bedre og hurtigere ved hjælp af hypoxisk terapi. Vi har skabt SANA ved at samle den viden vi har opnået gennem eksperimentelle videnskabelige studier, vores kliniske lægelige erfaring med patienter og viden inden for specielt regenerativ medicin, fysiologi, inflammation og smertefysiologi. Vi håber, at vi kan hjælpe lige præcis dig.

Smerter

Smerter i bevægeapparatet er noget der begrænser mange menneskers hverdag og går ud over livskvaliteten.

COVID-19 Senfølger

Er du en af de mange danskere, der har haft coronavirus og nu lider af senfølger som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge og åndenød, har der hidtil ikke været noget reelt behandlingstilbud rettet mod at kurere symptomerne.

Senfølger efter hjernerystelse

Når man får et hovedtraume påvirker det hjernen, der slår mod indersiden af kraniet. Der opstår derved skader på hjernen, der for forståelsens skyld kan sammenlignes med et blåt mærke eller en forstuvet ankel der hæver op og gør ondt.

Hovedpine & Migræne

Hovedpine og migræne er hyppige smertetilstande, og det anslås at 15-20% af befolkningen vil opleve migræne i løbet af deres liv.

Højdetræning

Sana Hypoxi tilbyder individualiseret intensiv ’højdetræning’ til atleter – professionelle og amatører – og alle andre, som har et ønske om at optimere deres  ydeevne mest muligt.

Behandlingsforløb

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?