fbpx

Hovedpine og Migræne

Hovedpine og migræne kan skyldes mange ting og kan variere betydeligt i omfang, hyppighed og sværhedsgrad. Selvom det for mange er en meget invaliderende sygdom, vides der meget lidt om, hvorfor man får hovedpine og migræne. Den nyeste forskning tyder dog på, at der er tale om en problemstilling der skyldes nedsat tolerance for stress i hjernen. Det kan både være fysisk og psykisk stress. Dette betyder i praksis, at mange forskellige scenarier kan frembringe anfaldene, men fælles for dem alle er, at de overskrider hjernens tolerance for stress. SANA arbejder lige præcis med at forbedre dette. Ikke kun i hjernen men i alle kroppens væv. Vi har derfor meget gode erfaringer med behandling af hovedpine og migræne. Både de mildere former eller hvor der er tale om svært invaliderende og langvarige symptomer med hyppige migræneanfald.

Postcommotionelt Syndrom (PCS)

Langvarige symptomer efter hjernerystelse er et relativt hyppigt men overset fænomen. Hos SANA har vi på overbevisende vis kunnet fjerne symptomerne fuldstændigt og meget hurtigt, mens der er få, hvor vi ikke ser den samme hurtige lindring i symptomerne. Men overordnet set er resultater, ligesom ved hovedpine og migræne, meget overbevisende.

Behandlingsvarighed

Hver behandling tager knap en time, mens man aktivt udsættes for hypoxi i korte intervaller i samlet 25-45 minutter. Hos langt de fleste er 3-6 behandlinger tilstrækkeligt, mens enkelte, der har været svært invaliderede har skullet have op mod 10 behandlinger inden symptomerne var helt svundet ind.