fbpx

Hovedpine og Migræne

Hovedpine og Migræne

Hovedpine og migræne er hyppige smertetilstande, og det anslås at 15-20% af befolkningen vil opleve migræne i løbet af deres liv. Primær anstrængelsesudløst hovedpine anslås at optræde hos ca. 1% af befolkningen og er en overset sygdom, der enten helt overses eller fejlagtigt forveksles med migræne. Hovedpine og migræne kan variere betydeligt i både omfang, hyppighed og sværhedsgrad. Selvom det for mange er en meget invaliderende sygdom, vides der meget lidt om hvorfor man får hovedpine og migræne. Særligt inden for de anstrengelsesudløste hovedpiner tyder den nyeste forskning på, at der er tale om en sygdom der skyldes nedsat tolerance for stress i hjernen. Det kan både være fysisk og psykisk stress og hos de mest invaliderede patienter kan den udløsende faktor være at gå op ad trapper eller at tage ud at handle.

SANA arbejder lige præcis med at forbedre dette. Ikke kun i hjernen men i alle kroppens væv. Vi har derfor meget gode erfaringer med behandling af hovedpine og migræne – og herunder helt særligt de anstrengelsesudløste. Vi behandler både de mildere former, men har også mange patienter, hvor der er tale om svært invaliderende og langvarige symptomer med hyppige migræneanfald/forværringer.

Postcommotionelt Syndrom (PCS)

Langvarige symptomer efter hjernerystelse er et hyppigt men relativt overset fænomen. Symptomerne kan veksle i intensitet og ud over hovedpine kan de bl.a. omfatte, lys- og lydfølsomhed, synsforstyrrelser, svimmelhed, hjernetræthed og/eller øget trætbarhed. Man estimerer, at helt op til over 15% af patienter med hovedpine efter hjernerystelse vil udvikle “kronisk hovedpine” inden for 3 måneder efter hovedtraumet. På trods af det, ved man også inden for denne gruppe kun relativt lidt om, hvad der fremkalder symptomerne eller disponerer til dem. Det er dog en meget stor overhyppighed i udvikling af senfølger hos patienter med mindre hovedtraumer. Det kan fx være at slå hovedet op i en skabslåge, gå ind i en dørkarmp eller falde/snuble under en gåtur.

SANA har efterhånden stor erfaring i behandling af disse patienter. Hos mange forsvinder symptomerne fuldstændigt eller reduceres ganske betydeligt og meget hurtigt, mens der er få, hvor vi ikke ser den samme hurtige lindring i symptomerne. Overordnet set er resultaterne overbevisende.

Whiplash (piskesmæld)

En del patienter beskriver, at de oplever hovedpine efter en piskesmældsulykke, og at det skyldes smerter i nakken. For en del af disse patienter må man dog antage, at de ved piskesmældsbevægelsen har fået en mindre hjernerystelse, idet hjernen slår mod indersiden af kraniet. Hovedpinen er som ved PCS oftest af spændingstype, og derfor tolkes den til tider fejlagtigt som opstående fra nakken. Der vil derfor være en del patienter i denne gruppe, der vil have meget stor gavn af behandling hos SANA. 

Behandlingsvarighed

Hver behandling tager knap en time, mens man aktivt udsættes for hypoxi i korte intervaller i samlet 25-45 minutter. De fleste oplever bedring senest ved 3. behandling, men der skal tages individuelle hensyn. Hos langt de fleste er 4-6 behandlinger tilstrækkeligt, mens enkelte, der har været svært invaliderede har skullet have 8 eller flere behandlinger inden symptomerne var helt svundet ind.