Hovedpine og Migræne

Hovedpine og migræne er hyppige smertetilstande, og det anslås at 15-20% af befolkningen vil opleve migræne i løbet af deres liv. Primær anstrengelsesudløst hovedpine anslås at optræde hos ca. 1% af befolkningen og er en overset sygdom, der enten helt overses eller fejlagtigt forveksles med migræne. Hovedpine og migræne kan variere betydeligt i både omfang, hyppighed og sværhedsgrad.

Selvom det for mange er en meget invaliderende sygdom, vides der meget lidt om, hvorfor man får hovedpine eller migræne. Særligt inden for de anstrengelsesudløste hovedpiner tyder den nyeste forskning på, at der er tale om en sygdom, der skyldes nedsat tolerance for stress i hjernen. Det kan både være fysisk og psykisk stress og hos de mest invaliderede patienter kan den udløsende faktor være at gå op ad trapper eller at tage ud at handle.

SANA arbejder lige præcis med at forbedre tolerancen for stress. Ikke kun i hjernen men i alle kroppens væv. Vi har derfor meget gode erfaringer med behandling af hovedpine og migræne – og herunder helt særligt de anstrengelsesudløste. Vi behandler både de mildere former, men har også mange patienter, hvor der er tale om svært invaliderende og langvarige symptomer med hyppige migræneanfald/forværringer.

Hovedpine og hypoxi

Hvordan kan hypoxi benyttes til at behandle hovedpine?

Det kan vi af den simple årsag, at eftersom hovedpine og migræne menes at skyldes for lav ilt i forhold til hvad hjernen har brug for, så skal vi gøre hjernen bedre til at benytte den ilt den får.
Vi træner så at sige hjernen, på samme måde som en atlet træner musklerne og kredsløbet. Nogle patienter vil derfor også kunne opleve en midlertidig opblussen af symptomerne umiddelbart efter behandlingen. Dette aftager dog og erstattes over tid med en betydelig reduktion i hovedpinesymptomerne.

Når vi kigger på vores resultater inden for hovedpine uanset årsag, kan vi se, at der er en højsignifikant positiv effekt allerede efter 6 uger.

Behandlingsvarighed

Hver behandling tager knap en time, mens man aktivt udsættes for hypoxi i korte intervaller i samlet 22-35 minutter. De fleste oplever bedring senest ved 3. behandling, men der skal tages individuelle hensyn. Hos langt de fleste er 4-6 behandlinger tilstrækkeligt, mens enkelte, der har været svært invaliderede har skullet have 8 eller flere behandlinger inden symptomerne var helt svundet ind.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?