fbpx

Behandlingsforløb

Behandlingsforløb

 

Baggrund

Behandling med hypoxi (lav ilt) tager udgangspunkt i at få kroppen til at helbrede sig selv. Vi stresser kroppens væv ved at udsætte det for kortvarig iltmangel. Behandlingen er tilpasset dig, så din krop stresses maksimalt uden at tage skade. Det er meget individuelt, hvilken dosis man skal have, hvor hurtigt man tilvænnes behandlingen, og hvor hurtigt man restituerer mellem behandlingerne. Restitutionsperioderne mellem behandlingerne indgår derfor som en vigtig del af behandlingen.

Inden første besøg

Inden første behandling bedes du udfylde forundersøgelsesskema, helbredskema (SF-36) og samtykkeformular. Disse kan downloades nedenfor. De kan efter aftale udfyldes i klinikken umiddelbart inden første besøg.

Første besøg

Ved første besøg vil speciallægen tage en samlet vurdering af din situation og eventuelt supplere med en fokuseret lægeundersøgelse, hvis der er uklarheder i forhold til symptomer og diagnose. Herefter vil der blive foretaget en test, hvor ilten i luften du indånder nedsættes, og vi vil monitorere med måleudstyr, hvordan din krop reagerer. Herefter planlægges første behandling, som du modtager umiddelbart herefter.

Efterfølgende besøg

Vi har inden dit besøg analyseret data fra dine foregående behandlinger, og på baggrund af dette, planlagt din behandling. Denne kan blive justeret yderligere, ud fra de ting du fortæller om eksempelvis ændring i dine symptomer eller smerter. Du vil desuden inden hver behandling blive bedt om at udfylde et kort opfølgningsskema.

Behandlingsvarighed og hyppighed

En behandling er individuelt tilrettelagt og selve hypoxi-seancen varer typisk 30-45 minutter. Du skal forvente at afsætte lidt over en time til første besøg og en time til efterfølgende behandlinger. Det anbefales at de første tre behandlinger udføres inden for en periode på 8-12 dage. Efter tredje behandling tilrådes ofte en restitutionspeiode på til 6-10 dage.
Afhængig af din skades omfang og type samt din krops evne til at producere de ønskede stoffer efter hypoxisk stress vil der eventuelt skulle yderligere mellem 2-4 behandlinger til.

Yderligere behandlinger

I enkelte sværere tilfælde eller ved kroniske sygdomme/tilstande anbefaler vi, at du efter de første 3-5 behandlinger fremadrettet får en behandling med 2-5 ugers intervaller. Der kan også være tilfælde hvor der alene symptombehandles ved opblussen af smerter.

Dokumenter til download

SANA Forundersøgelsesskema

SANA SF36 Spørgeskema

Samtykkeerklæring vedrørende opbevaring og brug af personfølsomme data