Behandlingsforløb

Ilt er involveret direkte eller indirekte i utroligt mange ting i kroppen.

Behandling med hypoxi (lav ilt) tager udgangspunkt i, at kroppen kan hele eller helbrede sig selv, hvis den stimuleres på den rigtige måde. Kroppen er nemlig så smart indrettet, at den kan reagerer på den stimulation den får udefra. Man kan sammenligne behandlingen med en kortvarig kontrolleret stress-stimulation efterfulgt af restitution, hvorved kroppen forbedrer sig selv til et nyt optimeret niveau.

Under vores behandling vil cellerne i kroppen meget hurtigt opdage, at der er mindre ilt, da de er meget følsomme over for dette. Det sker også, selvom du formegentlig slet ikke registrerer at ilten ændres under behandlingen. Cellerne igangsætter herefter en lang række aktiviteter i kroppen, der hjælper den med at hele sig selv og udbedre mange af de ting der ikke fungerer.

Behandlingen er tilpasset dig, så din krop stimuleres tilstrækkeligt uden at tage skade – præcis som hvis man for eksempel styrketræner. Det er meget individuelt, hvilken stimulation man skal have, hvor hurtigt man tilvænnes behandlingen, og hvor hurtigt man restituerer mellem behandlingerne. Dette afhænger af alder, køn, fysisk for og ikke mindst genetik. Men fælles for alle er, at restitutionsperioderne mellem behandlingerne indgår som en vigtig del af behandlingen.

Inden første besøg

Inden første behandling bedes du udfylde det tilsendte spørgeskema, som bliver sendt tidligst 10 dage inden første behandling. Spørgeskemaet indgår som en del i vores behandlingsplanlægning for både dig og fremtidige patienter, da vi bliver klogere på baggrund af svarene. Har du valgt ”1. behandling og telefonisk lægesamtale” vil du blive kontaktet af en speciallæge telefonisk, når spørgeskemaet er udfyldt og typisk 1-2 dage inden din første behandling. Se formålet med lægesamtalen under næste punkt.

Første besøg

Hvis du har valgt Lægesamtale og 1. behandling” foretages lægesamtalen fysisk umiddelbart inden første behandling. Her vil speciallægen foretage en samlet vurdering af din situation. Der vil blive spurgt ind til dine symptomer som helhed og i mange tilfælde også til relevante ydre faktorer som nattesøvn, motion og kost. Herefter planlægges første behandling, som du modtager umiddelbart herefter. Ved lægesamtalen forsøger vi også altid at foretage en realistisk forventningsafstemning.

Efterfølgende besøg

Vi har inden dit besøg analyseret data fra dine foregående behandlinger, og på baggrund af dette, planlagt din næste behandling. Denne kan blive justeret yderligere, ud fra de ting du fortæller om eksempelvis ændring i dine symptomer eller smerter. Du vil desuden inden hver behandling blive bedt om at udfylde et kort opfølgningsskema. Efter 6 uger og 6 måneder fremsender vi yderligere spørgeskemaer, som vi håber du vil besvare, da det hjælper os meget i vores behandlinger.

Behandlingsvarighed og hyppighed

En behandling er individuelt tilrettelagt og selve hypoxi-seancen varer typisk 25-35 minutter. Du skal forvente at afsætte en time til første besøg og knap en time til efterfølgende behandlinger. Det anbefales at de første tre behandlinger udføres inden for en periode på 12-16 dage. Efter tredje behandling tilrådes ofte en restitutionspeiode på ca. 10-14 dage alt efter dit forløb og dit respons.

Vi forventer, at man senest efter 3. behandling kan forvente at opleve en positiv effekt på symptomerne Såfremt det mod forventning ikke sker, vil vi oftest anbefale, at man stopper sit forløb. Afhængig af din underliggende problemstilling og din krops evne til at producere de ønskede stoffer i forbindelse med behandlingen, vil der eventuelt skulle yderligere mellem 2-4 behandlinger til, så det samlede antal af behandlinger bliver mellem 5 og 7.

Man skal huske, at vi bruger kroppen til at behandle sig selv og da alle er forskellige, vil der derfor også være stor variation. Derudover ser vi også alt fra både topatleter til meget syge og invaliderede patienter med årelange forløb. Mens nogle derfor har kun har behov for 4 behandlinger inden de er symptomfri, har andre behov for væsentligt flere. Det afhænger naturligvis også at udgangspunktet, og heldigvis er de mest syge med et meget lavt udgangspunkt, også dem der har mulighed for at opleve den største forbedring. Derfor forsøger vi også at være meget realistiske i vores forventningsafstemning med patienten. Den data vi løbende indsamler gør også, at vi ofte kan give en god prognose for det enkelte forløb.

Vi anbefaler typisk, at man kan fortsætte så længe der er fremgang. Og det er vigtigt at understrege, at vi aftaler ofte også evalueringspauser ved længerevarende forløb for at sikre, at det fortsat går den rigtige vej.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?