fbpx

Behandlingsforløb

Behandlingsforløb

Baggrund

Behandling med hypoxi (lav ilt) tager udgangspunkt i, at få kroppen til at helbrede sig selv. Kroppen er designet på en måde, hvor stress efterfulgt af restitution er det der skal til for at kroppen forbedrer sig selv til et nyt bedre niveau. Vores metode stresser kroppens væv ved at udsætte det for kortvarig mindre ilttilgægelighed. Den mindre ilttilgængelighed registres hurtigt da kroppen er følsom for dette og derefter igangsættes en lang række aktiviteter i kroppen. Behandlingen er tilpasset dig, så din krop stresses tilstrækkeligt uden at tage skade – præcis som hvis man for eksempel styrketræner. Det er meget individuelt, hvilken dosis man skal have, hvor hurtigt man tilvænnes behandlingen, og hvor hurtigt man restituerer mellem behandlingerne. Dette afhænger af alder, køn, træningstilstand og ens genetik, men fælles for alle er, at restitutionsperioderne mellem behandlingerne indgår som en vigtig del af behandlingen.

Inden første besøg

Inden første behandling bedes du udfylde det tilsendte spørgeskema, som bliver sendt når du booker en tid – uanset om det er med telefonisk eller fysisk lægesamtale. Disse kan ses nedenfor, og indgår som en vigtig del i vores behandling af både dig og fremtidige patienter, da vi bliver klogere på baggrund af svarene.

Første besøg

Ved lægesamtalen vil speciallægen tage en samlet vurdering af din situation og eventuelt supplere med en fokuseret lægeundersøgelse, hvis der er uklarheder i forhold til symptomer og diagnose. Herefter planlægges første behandling, som du modtager umiddelbart herefter. Under første besøg går vi også altid igennem en forventningsafstemning.

Efterfølgende besøg

Vi har inden dit besøg analyseret data fra dine foregående behandlinger, og på baggrund af dette, planlagt din næste behandling. Denne kan blive justeret yderligere, ud fra de ting du fortæller om eksempelvis ændring i dine symptomer eller smerter. Du vil desuden inden hver behandling blive bedt om at udfylde et kort opfølgningsskema.

Behandlingsvarighed og hyppighed

En behandling er individuelt tilrettelagt og selve hypoxi-seancen varer typisk 30-45 minutter. Du skal forvente at afsætte lidt over en time til første besøg og en time til efterfølgende behandlinger. Det anbefales at de første tre behandlinger udføres inden for en periode på 8-14 dage. Efter tredje behandling tilrådes ofte en restitutionspeiode på ca 10 dage. Alt efter problemstilling kan dette dog variere.
Afhængig af din skades omfang og type samt din krops evne til at producere de ønskede stoffer efter hypoxisk stress, vil der eventuelt skulle yderligere mellem 2-4 behandlinger til, så det samlede antal af behandlinger bliver mellem 5 og 7.

Yderligere behandlinger

I enkelte sværere tilfælde eller ved kroniske sygdomme/tilstande anbefaler vi, at du efter de første 3-5 behandlinger fremadrettet får en behandling med 2-5 ugers intervaller. Der kan også være enkelte tilfælde, hvor der alene symptombehandles ved opblussen af smerter.

Yderligere information

Vi har samlet en lang række af de mest almindelige spørgsmål i vores FAQ, som du kan se her.