FAQ

Spørgsmål og svar

Hypoxi betyder lav ilt. Alle celler i kroppen skal bruge ilt for at kunne fungere. Blodet iltes i lungerne og føres gennem hjertet ud i kroppen til cellerne. Det er hæmoglobinen i de røde blodceller der bærer ilten rundt. Normalt fyldes blodet næsten fuldstændigt når det kommer gennem lungerne og det vil sige at iltmætningen (ilt-saturationen) er 95-100%, når det kommer helt ud til cellerne. Hvis man nedsætter indholdet i den luft, der indåndes falder iltmætningen i blodet lavere og cellerne begynder at mangle ilt.

Da ilt transporteres i blodet ud til cellerne ved at hjertet pumper, vil iltmangel i cellerne få pulsen (slag pr minut) til at stige. Når pulsen stiger under en løbetur eller cykeltur skydes dette både at musklerne skal bruge mere ilt samt at der skal transporteres affaldsstoffer og CO2 væk fra cellerne. Man kan med meget hård træning eller ved at holde vejret længe få iltmætningen i blodet til at falde en smule, men det er normalt ikke muligt at få iltmætningen ned til de niveauer vi arbejder med.

Hypoxisk terapi virker ved at alle kroppens væv udsættes for et kontrolleret stress i korte perioder med mellemliggende hvileperioder. Det stress man kan se kan sammenlignes lidt med det der sker i musklerne når man træner ekstremt intensivt, dog uden de primære affaldsstoffer som produceres ved hård træning. Vævene vil helt naturligt forsøge at kompensere for dette stress ved at sende en lang række forskellige molekyler ud i blodbanen, der blandt andet bidrager til heling og opbygning af væv og påvirkning af inflammation (irritation/smerter).

Da vi påvirker alle kroppens væv med hypoxisk terapi, er det ikke kun musklerne der bidrager. Vi tror på at kroppens væv (fx nervevæv og de indre organer) har et tæt samspil, der kan udnyttes ved denne form for terapi.

Den præcise molekylærbiologiske baggrund for mekanismerne kender man ikke, men der skal en lang række ilt-afhængige molekyler og enzymer inde i cellerne der aktiveres. Desuden påvirkes cellernes energifabrikker (mitochondrierne).

Hypoxisk terapi er en ny måde at tænke behandling af smerter og skader på og optimere kroppen til at kunne yde sit bedste. Hypoxisk terapi aktiverer kroppens uudnyttede ressourcer til at hele sig selv og opnå en ny balance. 

Hos SANA specialiserer vi os i at benytte hypoxisk terapi til behandling af en lang række forskellige skader og smertetilstande og vi laver løbende forsøg indenfor nye områder. Du kan på hjemmesiden finde eksempler på en lang række skader og smertetilstande i bevægeapparatet som vi behandler. Derudover arbejder vi med nogle former for kroniske smertetilstande, accelereret genoptræning og performance optimering af idrætsudøvere.

Er du i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at sende os en forespørgsel per mail.

Forskellen på hypoxisk terapi og eksempelvis at holde vejret er at man ikke får ilt til blodet og man udånder ikke kuldioxiden som kroppens celler har produceret. Derved ophober man kuldioxid i blodet, og det vil hos raske mennesker vil dette hurtigt give ubehag og pres for at trække vejret. Dette er en naturlig mekanisme, der er indbygget i kroppen. Desuden opfører kuldioxid sig som en syre når den er opløst i blodet. Derfor kan man ikke ophobe uanede mængder af det. Det betyder samlet set, at man ikke kan opnå samme stress-niveau og dermed effekt på kroppens væv, da man som en forsvarsmekanisme vil begynde at trække vejret for tidligt. Dette kan naturligvis trænes, så man bliver bedre til at holde vejret og derved kan man muligvis over lang tid opnå en del af den effekt man får ved hypoxisk terapi.

Hypoxisk terapi handler om at give præcist den dosis der skal til for at kroppens væv stimuleres maksimalt uden at at der opstår overbelastning. De sikkerhedsforanstaltninger vi har implementeret hos SANA og de doser vi dermed bevæger os indenfor har ingen kendte alvorlige bivirkninger (læs mere under bivirkninger). Både maskinens indbyggede sikkerheds- og behandlingsmekanismer, samt behandleren, monitorerer naturligvis løbende dine værdier under behandlingen, så du er i trykke hænder. Derudover har vi i SANA erfaring fra mere end 5,000 behandlinger.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke optimering af kroppens evner på. Der kan trækkes mange lighedstegn mellem hypoxisk terapi og træning, og man kan i høj grad anvende hypoxisk terapi til at forbedre sin fysiske formåen. Man kan måske endda sige, at hypoxisk terapi er en særlig form for ekstremt hård træning. Ved ekstremt hård træning stresses kroppens muskler, sener, led og knogler og reagerer ved at forbedre sig, så de kan modstå et dette stressniveau igen. Hvis man træner vedvarende med de rigtige hvileperioder, kommer man i bedre form.
Det fysiske stress som kroppen udsættes for ved hypoxisk terapi ligger dog langt over det niveau man kan nå med almindelig hård fysisk træning. Det skyldes blandt andet at der ved træning produceres en masse affaldsstoffer og CO2 som man skal skaffe sig af med for at kunne fortsætte.

Det er en fordel at informere lægen hos SANA, hvis du dyrker meget motion og haft et hårdt træningspas i det seneste døgn op til behandlingen, da det vil kunne have betydning for hvordan din hypoxiske session skal tilrettelægges.

SANA har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning som idrætsudøvere i tiltagende grad benytter til at forbedre deres præstationsevne. Denne form for intensiveret højdetræning har en lang række positive effekter, der ligger ud over øgning i hæmatokritværdien. Ønsker du at vide mere om hvordan SANA kan hjælpe dig med at forbedre din præstationsevne, så kontakt os per mail. SANA anvender modificeret hypoxisk terapi som præstationsfremmende teknik, og denne er på lige fod med traditionel højdetræning anerkendt som værende lovligt præstationsfremmende.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke smertelindring, heling og genoptræning på. Kroppen har en række evner til markant at forbedring sit helingspotentiale, som ikke bliver benyttet, og vi vi kan se, at vi kan aktivere dette ved hypoxisk terapi.

Kroppen har en lang række dokumenterede evner til at frigive molekyler som respons på stress, der skal bruges til fx heling eller til at fjerne inflammation (irritationstilstande). Der findes meget videnskabelig litteratur, der beskriver hvordan kroppen reagerer på hypoxisk terapi. Herunder hvilke molekyler der frigives i kroppen, som potentielt kan bruges til at helbrede eller lindre forskellige sygdomme.

Selvom de tråde vi har samlet for at skabe hypoxisk terapi som behandlingsform alle er baseret på videnskabelig litteratur og herunder vores egne studier, så er en hypoxisk terapi på nuværende tidspunkt at betragte som en alternativ behandlingsform. Vi ved, fra vores egne og andres videnskabelige studier, hvilke molekyler der tænkes at spille en rolle i behandlingen og vi har erfaret på vores patienter, at det oftest har udtalt positive effekter på smerter og funktion. Men rent videnskabeligt befinder hypoxisk terapi sig i denne tidlige fase på et evidensniveau i den lave ende af skalaen. Det ønsker vi naturligvis at ændre, og det er blandt andet derfor vi indsamler spørgeskema-information fra alle vores patienter.

Der er ingen kendte alvorlige bivirkninger ved hypoxisk terapi. Generelt er bivirkninger sjældne. De hyppigste bivirkninger der er observeret er øget træthed dagen(e) efter behandlingen eller øget energiniveau (svært ved at sove) de første timer efter  behandlingen. Hos patienter der i forvejen lider af hovedpine eller migræne-lignende hovedpine, kan dette fremprovokeres enten under eller i timerne efter behandlingen. Det kan hos ganske enkelte vare mere end 12 timer. På trods af, at vi karakteriserer det som en bivirkning har vi data på at effekten af behandlingen hos disse patienter er mindst lige så god som hos patienter der ikke oplever ovenstående gener efter behandlingen.

Der kan være bivirkninger som ikke er kendte. Hvis du oplever bivirkninger eller har mistanke om at en reaktion i din krop har forbindelse til den behandling du har modtaget, bedes du kontakte klinikken således vi har mulighed for at registrere dette og lave en opfølgning. Hvis du oplever pludselig indsættende sygdom skal du kontakte egen læge eller vagtlægen.

Næsten alle patienter kan modtage behandling hos SANA, da vi tilpasser behandlingen til hver enkelt patient. Hvis man har kendt lungesygdom med svært påvirket lungefunkition, svær hjertesygdom eller kræftsygdom, bør man i udgangspunktet ikke anvende hypoxisk terapi, da viden er begrænset. Det er desuden meget vanskeligt at opnå det ønskede stressrespons i patienter der lider af svær obstruktiv søvnapnø. Astma er vanligvis ikke en årsag til fraråde behandling. SANA tilbyder aktuelt ikke som standard behandling til patienter under 15 år. Behandling af disse beror på individuel vurdering fra SANAs læger.

Højdetræning er generelt længerevarende fra eksempelvis at man sover i højdetelt om natten til højdetræningslejr af ugers varighed. Hypoxisk terapi varer sjældent mere end en time. Til gengæld nedsættes ilten i indåndingsluften til et meget lavere niveau. I hver session afløses hypoxien (perioder med lav ilt) af korte restitutionsperioder, så ilten i indåndingsluften kører op og ned i bestemte intervaller for at opnå maksimalt respons.

Hypoxisk terapi benytter vi til at optimere kroppen, så der aktiveres uudnyttede ressourcer, der kan hjælpe med heling af skader, bekæmpelse af smertetilstande og accelerere genoptræning. Vi har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning med hypoxisk terapi, så det er meget mere effektivt – både i forhold til selve effekten og den tid man skal bruge på det.

Der er både ligheder og forskelle mellem okklussionstræning og hypoxisk terapi.

Okklussionstræning virker ved at man stresser musklerne ekstra meget under træning ved at lukke delvist af for blodforsyningen. Det kan gøre ondt eller være meget ubehageligt, men derved kommer musklerne til at mangle ilt og de opnår derfor en grad af hypoxi. Okklusionstræning bliver primært benyttet til at opnå større og stærkere muskler. Grundet de smerter det kan give at træne med okklussionstræning samt de begrænsninger, der er i forhold til at opnå et kraftigt respons, er okklussionstræning ikke kendt for at være effektivt til behandling af smerter. 

Ved hypoxisk terapi er det hypoxiske stress mange gange større, og man påvirker ikke kun musklerne i et ben eller en arm. Hypoxisk terapi påvirker alle kroppens muskler og alle kroppens andre væv som eksempelvis alle organerne, der producerer mange forskellige vigtige molekyler.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke smertelindring, heling og genoptræning på. Vi tror på at kroppen har en række evner til markant at forbedring sit helingspotentiale, og vi vi kan se at vi kan aktivere dette ved hypoxisk terapi. SANA beskæftiger sig derfor med at stresse kroppen på den rigtige måde med lav ilt.

Der findes mange typer “ilt terapi”. Både inden for kosmetikken og inden for behandling af udvalgte tilstande. Disse behandlinger beror på et meget højt ilt niveau. Generelt kan indånding af ilt i høje koncentrationer over længere tid være meget skadeligt og decideret giftigt. 

Ophold i en beholder med høj ilt under højt tryk benyttes til at behandle potentielt dødelige infektioner (nekrotiserende fasciitis) og kan muligvis bedre sårheling. Det har dog en række bivirkninger.

Det er speciallæger, der ordinerer og planlægger alle behandlingsforløb, ligesom der mellem behandlingerne foregår lægelig justering af forløbende. Selve behandlingen vil oftest udføres af ikke-læger, men i stedet af vores dygtige, veluddannede og kompetente personale, der alle har sundhedsfaglig baggrund. Eventuelle spørgsmål, der ikke kan besvares af behandleren, vil altid blive konfereret med en læge, så du altid er i trykke hænder.

Der findes desværre ingen former for behandling, der hjælper på alt og alle. Vores tilgang til resultaterne har fra begyndelsen været videnskabelig. Det er derfor vi sender videnskabelige spørgeskemaer før behandlingen og efter 6 uger og 6 måneder. Selvom mange af vores patienter forgæves har forsøgt mange forskellige behandlinger og været syge længe, kan vi se, kan at 72% af alle patienter uanset sygdom oplever en signifikant forbedring efter kun 6 uger på alle de fysiske og psykiske måleparametre vi har. Det ser også ud til at resultaterne holder på lang sigt for hovedparten af patienterne, der så at sige bliver raske eller næsten raske. Selvom vi hele tiden arbejder på at blive bedre, er det faktisk utrolig højt og noget vi er meget stolte af.

Mangler du stadig svar? Så tøv ikke med at kontakte os.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?