fbpx

FAQ

Spørgsmål og svar

Hypoxi betyder lav ilt. Alle celler i kroppen skal bruge ilt for at kunne fungere. Blodet iltes i lungerne og føres gennem hjertet ud i kroppen til cellerne. Det er hæmoglobinen i de røde blodceller der bærer ilten rundt. Normalt fyldes blodet næsten fuldstændigt når det kommer gennem lungerne og det vil sige at iltmætningen (ilt-saturationen) er 95-100%, når det kommer helt ud til cellerne. Hvis man nedsætter indholdet i den luft, der indåndes falder iltmætningen i blodet lavere og cellerne begynder at mangle ilt.

Da ilt transporteres i blodet ud til cellerne ved at hjertet pumper, vil iltmangel i cellerne få pulsen (slag pr minut) til at stige. Når pulsen stiger under en løbetur eller cykeltur skydes dette både at musklerne skal bruge mere ilt samt at der skal transporteres affaldsstoffer og CO2 væk fra cellerne. Man kan med meget hård træning eller ved at holde vejret længe få iltmætningen i blodet til at falde en smule, men det er normalt ikke muligt at få iltmætningen ned til de niveauer vi arbejder med.

Hypoxisk terapi virker ved at alle kroppens væv udsættes for et kontrolleret stress i korte perioder med mellemliggende hvileperioder. Det stress man kan se kan sammenlignes lidt med det der sker i musklerne når man træner ekstremt intensivt, dog uden de primære affaldsstoffer som produceres ved hård træning. Vævene vil helt naturligt forsøge at kompensere for dette stress ved at sende en lang række forskellige molekyler ud i blodbanen, der blandt andet bidrager til heling og opbygning af væv og påvirkning af inflammation (irritation/smerter).

Da vi påvirker alle kroppens væv med hypoxisk terapi, er det ikke kun musklerne der bidrager. Vi tror på at kroppens væv (fx nervevæv og de indre organer) har et tæt samspil, der kan udnyttes ved denne form for terapi.

Den præcise molekylærbiologiske baggrund for mekanismerne kender man ikke, men der skal en lang række ilt-afhængige molekyler og enzymer inde i cellerne der aktiveres. Desuden påvirkes cellernes energifabrikker (mitochondrierne).

Hypoxisk terapi er en ny måde at tænke behandling af smerter og skader på og optimere kroppen til at kunne yde sit bedste. Hypoxisk terapi aktiverer kroppens uudnyttede ressourcer til at hele sig selv og opnå en ny balance. 

Hos SANA specialiserer vi os i at benytte hypoxisk terapi til behandling af en lang række forskellige skader og smertetilstande og vi laver løbende forsøg indenfor nye områder. Du kan på hjemmesiden finde eksempler på en lang række skader og smertetilstande i bevægeapparatet som vi behandler. Derudover arbejder vi med nogle former for kroniske smertetilstande, accelereret genoptræning og performance optimering af idrætsudøvere.

Er du i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at sende os en forespørgsel per mail.

Forskellen på hypoxisk terapi og eksempelvis at holde vejret er at man ikke får ilt til blodet og man udånder ikke kuldioxiden som kroppens celler har produceret. Derved ophober man kuldioxid i blodet, og det vil hos raske mennesker vil dette hurtigt give ubehag og pres for at trække vejret. Dette er en naturlig mekanisme, der er indbygget i kroppen. Desuden opfører kuldioxid sig som en syre når den er opløst i blodet. Derfor kan man ikke ophobe uanede mængder af det. Det betyder samlet set, at man ikke kan opnå samme stress-niveau og dermed effekt på kroppens væv, da man som en forsvarsmekanisme vil begynde at trække vejret for tidligt. Dette kan naturligvis trænes, så man bliver bedre til at holde vejret og derved kan man muligvis over lang tid opnå en del af den effekt man får ved hypoxisk terapi.

Hypoxisk terapi handler om at give præcist den dosis der skal til for at kroppens væv stresses maksimalt uden at at der opstår vævsskade. De sikkerhedsforanstaltninger vi har implementeret hos SANA og de doser vi dermed bevæger os indenfor har ingen kendte alvorlige bivirkninger (læs mere under bivirkninger). Lægen udfører blandt andet derfor tests forud for behandlingen og monitorerer din krops reaktion under hele behandlingen. 

Det der kendetegner hypoxisk terapi frem for eksempelvis ophold i højderne i længere perioder, er at man kun udsættes for hypoxi i kortere perioder så kroppen får mulighed for at restituere. Det vigtigt at man kontrollerer med både puls og blodets ilt-mætning under behandlingen, og er i stand til at tolke dette i løbet af behandlingen. Derfor er lægen tilstede under hele behandlingen.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke optimering af kroppens evner på. Der kan trækkes mange lighedstegn mellem hypoxisk terapi og træning, og man kan i høj grad anvende hypoxisk terapi til at forbedre sin fysiske formåen. Man kan måske endda sige, at hypoxisk terapi er en særlig form for ekstremt hård træning. Ved ekstremt hård træning stresses kroppens muskler, sener, led og knogler og reagerer ved at forbedre sig, så de kan modstå et dette stressniveau igen. Hvis man træner vedvarende med de rigtige hvileperioder, kommer man i bedre form.
Det fysiske stress som kroppen udsættes for ved hypoxisk terapi ligger dog langt over det niveau man kan nå med almindelig hård fysisk træning. Det skyldes blandt andet at der ved træning produceres en masse affaldsstoffer og CO2 som man skal skaffe sig af med for at kunne fortsætte.

Det er en fordel at informere lægen hos SANA, hvis du dyrker meget motion og haft et hårdt træningspas i det seneste døgn op til behandlingen, da det vil kunne have betydning for hvordan din hypoxiske session skal tilrettelægges.

SANA har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning som idrætsudøvere i tiltagende grad benytter til at forbedre deres præstationsevne. Denne form for intensiveret højdetræning har en lang række positive effekter, der ligger ud over øgning i hæmatokritværdien. Ønsker du at vide mere om hvordan SANA kan hjælpe dig med at forbedre din præstationsevne, så kontakt os per mail. SANA anvender modificeret hypoxisk terapi som præstationsfremmende teknik, og denne er på lige fod med traditionel højdetræning anerkendt som værende lovligt præstationsfremmende.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke smertelindring, heling og genoptræning på. Kroppen har en række evner til markant at forbedring sit helingspotentiale, som ikke bliver benyttet, og vi vi kan se, at vi kan aktivere dette ved hypoxisk terapi.

Kroppen har en lang række dokumenterede evner til at frigive molekyler som respons på stress, der skal bruges til fx heling eller til at fjerne inflammation (irritationstilstande). Der findes meget videnskabelig litteratur, der beskriver hvordan kroppen reagerer på hypoxisk terapi. Herunder hvilke molekyler der frigives i kroppen, som potentielt kan bruges til at helbrede eller lindre forskellige sygdomme.

Selvom de tråde vi har samlet for at skabe hypoxisk terapi som behandlingsform alle er baseret på videnskabelig litteratur og herunder vores egne studier, så er en hypoxisk terapi på nuværende tidspunkt at betragte som en alternativ behandlingsform. Vi ved, fra vores egne og andres videnskabelige studier, hvilke molekyler der tænkes at spille en rolle i behandlingen og vi har erfaret på vores patienter, at det oftest har udtalt positive effekter på smerter og funktion. Men rent videnskabeligt befinder hypoxisk terapi sig i denne tidlige fase på et evidensniveau i den lave ende af skalaen. Det ønsker vi naturligvis at ændre, og det er blandt andet derfor vi indsamler spørgeskema-information fra alle vores patienter.

Der er ingen kendte alvorlige bivirkninger ved hypoxisk terapi. Generelt er bivirkninger sjældne. De hyppigste bivirkninger der er observeret er øget træthed efter behandlingen eller øget energiniveau (svært ved at sove) de første timer efter  behandlingen. Hos patienter der i forvejen lider af hovedpine eller migræne-lignende hovedpine, kan dette fremprovokeres enten under eller i timerne efter behandlingen. 

Der kan være bivirkninger som ikke er kendte. Hvis du oplever bivirkninger eller har mistanke om at en reaktion i din krop har forbindelse til den behandling du har modtaget, bedes du kontakte klinikken således vi har mulighed for at registrere dette og lave en opfølgning. Hvis du oplever pludselig indsættende sygdom skal du kontakte egen læge eller vagtlægen.

Hvis man har kendt lungesygdom, svær hjertesygdom eller kræftsygdom, bør man ikke anvende hypoxisk terapi. Det er desuden meget vanskeligt at opnå det ønskede stressrespons i patienter der lider af obstruktiv søvnapnø. SANA tilbyder aktuelt ikke behandling til patienter under 15 år.

Højdetræning er generelt længerevarende fra eksempelvis at man sover i højdetelt om natten til højdetræningslejr af ugers varighed. Hypoxisk terapi varer sjældent mere end en time. Til gengæld nedsættes ilten i indåndingsluften til et meget lavere niveau. I hver session afløses hypoxien (perioder med lav ilt) af korte restitutionsperioder, så ilten i indåndingsluften kører op og ned i bestemte intervaller for at opnå maksimalt respons.

Hypoxisk terapi benytter vi til at optimere kroppen, så der aktiveres uudnyttede ressourcer, der kan hjælpe med heling af skader, bekæmpelse af smertetilstande og accelerere genoptræning. Vi har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning med hypoxisk terapi, så det er meget mere effektivt - både i forhold til selve effekten og den tid man skal bruge på det.