FAQ

Spørgsmål og svar

Hypoxi betyder lav ilt. Alle celler i kroppen bruger ilt for at kunne fungere. Blodet iltes i lungerne og føres gennem hjertet, som pumper det ud i kroppen til cellerne. Normalt iltes blodet fuldstændigt, når det kommer gennem lungerne, og det vil sige at iltmætningen i blodet er 95-100%, når det kommer ud til cellerne.

Hvis man sænker indholdet af ilt, i den luft der indåndes, falder iltmætningen i blodet og cellerne begynder at mangle ilt. Dette sker for eksempel, hvis man befinder sig på et højt bjerg, hvor der er mindre ilt i luften.

Man kan med meget hård træning, eller ved at holde vejret i lang tid, få iltmætningen i blodet til at falde en smule, men det er normalt ikke muligt, at få iltmætningen ned til de niveauer, vi arbejder med.

Hypoxisk Terapi virker ved, at man i korte perioder får sænket iltmætningen i blodet med mellemliggende hvileperioder, hvor iltmætningen stiger til normalt niveau. De korte perioder med sænket iltmætning giver en kontrolleret stimulation af kroppens celler, som helt naturligt vil forsøge at kompensere for dette ved at sende en lang række forskellige molekyler ud i blodbanen. Disse molekyler bidrager blandt andet til heling og opbygning af væv, samt påvirkning af inflammation (irritation/smerter). Derudover stimulerers cellernes energifabrikker (mitochondrier) til at blive mere effektive så cellerne kan lave mere energi ud af den ilt der kommer og derigennem blive mere effektive.

Hypoxisk Terapi er en helt ny måde at anskue behandling på og det betyder, at man også at man kan skal anskue tilstandene og sygdommene anderledes end man måske har været vant til. Hypoxisk Terapi aktiverer uudnyttede ressourcer til at hele sig selv, samt optimerer kroppen til at kunne yde sit bedste. Det betyder, at man kan optimere og behandle tilstande som kroppen i princippet selv burde kunne løse, men af forskellige årsager skal have hjælp til. Det kan også være en tilstand hvor fremgangen er så langsom, at det nærmest føles som om den er gået i stå.

Hos SANA er vi specialister i at benytte Hypoxisk Terapi til behandling af en lang række af forskellige skader, smertetilstande og senfølgeproblematikker. Er du i tvivl, om vi kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at sende os en forespørgsel ved at trykke på ”kontakt os” nederst på siden.

Forskellen på hypoxisk terapi og eksempelvis at holde vejret er at man ikke får ilt til blodet og man udånder ikke kuldioxiden som kroppens celler har produceret. Derved ophober man kuldioxid i blodet, og det vil hos raske mennesker vil dette hurtigt give ubehag og pres for at trække vejret. Dette er en naturlig mekanisme, der er indbygget i kroppen. Desuden opfører kuldioxid sig som en syre når den er opløst i blodet. Derfor kan man ikke ophobe uanede mængder af det. Det betyder samlet set, at man ikke kan opnå samme stress-niveau og dermed effekt på kroppens væv, da man som en forsvarsmekanisme vil begynde at trække vejret for tidligt. Dette kan naturligvis trænes, så man bliver bedre til at holde vejret og derved kan man muligvis over lang tid opnå en del af den effekt man får ved hypoxisk terapi.

Nej, Hypoxisk Terapi er ikke farligt. Det handler om at give den dosis, der præcist skal til, for at stimulere kroppens væv maximalt, uden der opstår overbelastning. Det er det SANE er specialister i. De sikkerhedsforanstaltninger, vi har implementeret hos SANA, og de doser vi arbejder med, har ingen kendte, alvorlige bivirkninger. Både maskinens indbyggede sikkerheds- og behandlingsmekanismer, samt behandleren, moniterer naturligvis dine værdier under behandlingen. Vi har erfaring fra mange tusind behandlinger, så du er i trygge hænder.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke optimering af kroppens evner på. Der kan trækkes mange lighedstegn mellem hypoxisk terapi og træning, og man kan i høj grad anvende hypoxisk terapi til at forbedre sin fysiske formåen. Man kan måske endda sige, at hypoxisk terapi er en særlig form for ekstremt hård træning. Ved ekstremt hård træning stresses kroppens muskler, sener, led og knogler og reagerer ved at forbedre sig, så de kan modstå et dette stressniveau igen. Hvis man træner vedvarende med de rigtige hvileperioder, kommer man i bedre form.
Det fysiske stress som kroppen udsættes for ved hypoxisk terapi ligger dog langt over det niveau man kan nå med almindelig hård fysisk træning. Det skyldes blandt andet at der ved træning produceres en masse affaldsstoffer og CO2 som man skal skaffe sig af med for at kunne fortsætte.

Det er en fordel at informere lægen hos SANA, hvis du dyrker meget motion og haft et hårdt træningspas i det seneste døgn op til behandlingen, da det vil kunne have betydning for hvordan din hypoxiske session skal tilrettelægges.

SANA har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning som idrætsudøvere i tiltagende grad benytter til at forbedre deres præstationsevne. Denne form for intensiveret højdetræning har en lang række positive effekter, der ligger ud over øgning i hæmatokritværdien. Ønsker du at vide mere om hvordan SANA kan hjælpe dig med at forbedre din præstationsevne, så kontakt os per mail. SANA anvender modificeret hypoxisk terapi som præstationsfremmende teknik, og denne er på lige fod med traditionel højdetræning anerkendt som værende lovligt præstationsfremmende.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke smertelindring, heling og genoptræning på. Kroppen har en række evner til markant at forbedring sit helingspotentiale, som ikke bliver benyttet, og vi vi kan se, at vi kan aktivere dette ved hypoxisk terapi.

Kroppen har en lang række dokumenterede evner til at frigive molekyler som respons på stress, der skal bruges til fx heling eller til at fjerne inflammation (irritationstilstande). Der findes meget videnskabelig litteratur, der beskriver hvordan kroppen reagerer på hypoxisk terapi. Herunder hvilke molekyler der frigives i kroppen, som potentielt kan bruges til at helbrede eller lindre forskellige sygdomme.

Selvom de tråde vi har samlet for at skabe hypoxisk terapi som behandlingsform alle er baseret på videnskabelig litteratur og herunder vores egne studier, så er en hypoxisk terapi på nuværende tidspunkt at betragte som en alternativ behandlingsform. Vi ved, fra vores egne og andres videnskabelige studier, hvilke molekyler der tænkes at spille en rolle i behandlingen og vi har erfaret på vores patienter, at det oftest har udtalt positive effekter på smerter og funktion. Men rent videnskabeligt befinder hypoxisk terapi sig i denne tidlige fase på et evidensniveau i den lave ende af skalaen. Det ønsker vi naturligvis at ændre, og det er blandt andet derfor vi indsamler spørgeskema-information fra alle vores patienter.

Der er ingen kendte, alvorlige bivirkninger ved Hypoxisk Terapi.


De gener, der er observeret, er øget træthed dagen(e) efter behandling, kortvarig forværring af kendte symptomer, og hos enkelte et øget energiniveau (svært ved at sove) de første timer efter behandlingen. Hos patienter, der i forvejen lider af hovedpine eller migræne, kan dette fremprovokeres under eller i timerne efter behandlingen.
Behandlingen kan have andre effekter på kroppen, end de effekter, du har søgt behandling for. Fx kan behandlingen have en forbedrende effekt på søvnkvalitet eller fordøjelse, selvom det primære behandlingsformål er noget andet.

Gener (hovedpine og træthed) kan opstå i forbindelse med de første 1-2 behandlinger. De forsvinder altid igen og oftest senest 1-2 dage efter behandling. Ved træthedssyndromer og herunder en række senfølgetilstande kan der efter en behandling opleves en forøget træthed i flere dage. Det vil altid aftage igen og efterhånden afløses af et forbedret energiniveau.
Vores data viser, at på trods af eventuelle gener, oplever vores patienter lige god effekt af behandlingen, som patienter, der ikke oplever gener efter behandling.

Hvis du oplever bivirkninger, som ikke er kendte, eller har du mistanke om en reaktion i din krop som kan have forbindelse til den behandling, du har modtaget, bedes du kontakte klinikken, så vi har mulighed for at registrere dette og iværksætte relevant opfølgning. Hvis du oplever pludselig indsættende sygdom, skal du kontakte egen læge eller lægevagten.

Næsten alle patienter kan modtage behandling hos SANA, da vi tilpasser behandlingen til hver enkelt patient. Hvis man har kendt lungesygdom med svært påvirket lungefunkition, svær hjertesygdom eller kræftsygdom, bør man i udgangspunktet ikke anvende hypoxisk terapi, da viden er begrænset. Det er desuden meget vanskeligt at opnå det ønskede stressrespons i patienter der lider af svær obstruktiv søvnapnø. Astma er vanligvis ikke en årsag til fraråde behandling. SANA tilbyder aktuelt ikke som standard behandling til patienter under 15 år. Behandling af disse beror på individuel vurdering fra SANAs læger.

Højdetræning er generelt længerevarende fra eksempelvis at man sover i højdetelt om natten til højdetræningslejr af ugers varighed. Hypoxisk terapi varer sjældent mere end en time. Til gengæld nedsættes ilten i indåndingsluften til et meget lavere niveau. I hver session afløses hypoxien (perioder med lav ilt) af korte restitutionsperioder, så ilten i indåndingsluften kører op og ned i bestemte intervaller for at opnå maksimalt respons.

Hypoxisk terapi benytter vi til at optimere kroppen, så der aktiveres uudnyttede ressourcer, der kan hjælpe med heling af skader, bekæmpelse af smertetilstande og accelerere genoptræning. Vi har desuden videreudviklet den traditionelle højdetræning med hypoxisk terapi, så det er meget mere effektivt – både i forhold til selve effekten og den tid man skal bruge på det.

Der er både ligheder og forskelle mellem okklussionstræning og hypoxisk terapi.

Okklussionstræning virker ved at man stresser musklerne ekstra meget under træning ved at lukke delvist af for blodforsyningen. Det kan gøre ondt eller være meget ubehageligt, men derved kommer musklerne til at mangle ilt og de opnår derfor en grad af hypoxi. Okklusionstræning bliver primært benyttet til at opnå større og stærkere muskler. Grundet de smerter det kan give at træne med okklussionstræning samt de begrænsninger, der er i forhold til at opnå et kraftigt respons, er okklussionstræning ikke kendt for at være effektivt til behandling af smerter. 

Ved hypoxisk terapi er det hypoxiske stress mange gange større, og man påvirker ikke kun musklerne i et ben eller en arm. Hypoxisk terapi påvirker alle kroppens muskler og alle kroppens andre væv som eksempelvis alle organerne, der producerer mange forskellige vigtige molekyler.

Hypoxisk terapi er en helt ny måde at tænke smertelindring, heling og genoptræning på. Vi tror på at kroppen har en række evner til markant at forbedring sit helingspotentiale, og vi vi kan se at vi kan aktivere dette ved hypoxisk terapi. SANA beskæftiger sig derfor med at stresse kroppen på den rigtige måde med lav ilt.

Der findes mange typer “ilt terapi”. Både inden for kosmetikken og inden for behandling af udvalgte tilstande. Disse behandlinger beror på et meget højt ilt niveau. Generelt kan indånding af ilt i høje koncentrationer over længere tid være meget skadeligt og decideret giftigt. 

Ophold i en beholder med høj ilt under højt tryk benyttes til at behandle potentielt dødelige infektioner (nekrotiserende fasciitis) og kan muligvis bedre sårheling. Det har dog en række bivirkninger.

Det er speciallæger, der ordinerer og planlægger alle behandlingsforløb, ligesom der mellem behandlingerne foregår lægelig justering af forløbende. Selve behandlingen vil oftest udføres af ikke-læger, men i stedet af vores dygtige, veluddannede og kompetente personale, der alle har sundhedsfaglig baggrund. Eventuelle spørgsmål, der ikke kan besvares af behandleren, vil altid blive konfereret med en læge, så du altid er i trykke hænder.

Der findes desværre ingen former for behandling, der hjælper på alt og alle. Vores tilgang til resultaterne har fra begyndelsen været videnskabelig. Det er derfor vi sender videnskabelige spørgeskemaer før behandlingen og efter 6 uger og 6 måneder. Selvom mange af vores patienter forgæves har forsøgt mange forskellige behandlinger og været syge længe, kan vi se, kan at 72% af alle patienter uanset sygdom oplever en signifikant forbedring efter kun 6 uger på alle de fysiske og psykiske måleparametre vi har. Det ser også ud til at resultaterne holder på lang sigt for hovedparten af patienterne, der så at sige bliver raske eller næsten raske. Selvom vi hele tiden arbejder på at blive bedre, er det faktisk utrolig højt og noget vi er meget stolte af.

Mangler du stadig svar? Så tøv ikke med at kontakte os.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?