Senfølger efter hjernerystelse

Senfølger af hjernerystelse kan medføre kognitive, fysiske og psykiske symptomer. Disse kan omfatte hjernetræthed, lysfølsomhed, angst, nakkesmerter og meget andet. Disse kan opstå, når hjernen under traumet ”rystes” og slår mod indersiden af kraniet. Dette kan ske selv ved små traumer.

På engelsk benyttes frit oversat betegnelsen “mildt traumatisk hjerneskade” og hjernerystelse synonymt. Ud over et direkte hovedtraume, kan tilstanden også opstå uden et direkte traume, da en voldsom opbremsning kan medføre samme skade.

Dette kan eksempelvis være et “whiplash”, som er kendt fra især biluheld.

Postcommotionelt Syndrom (PCS)

Postcommotionelt syndrom (PCS) er det medicinske term for, når ét eller flere symptomer efter hjernerystelse varer ved i længere tid end man forventer, eller når der opstår symptomer med tidsmæssig forsinkelse i forhold til hovedtraumet. PCS opstår oftest efter lettere hovedtraumer.

Senfølger efter hjernerystelse er en meget forskelligartet palette af symptomer, der groft kan opdeles i 3 grupper.

Kognitive:

Fysiske:

Psykiske:

Derudover oplever flere også symptomer der kan relateres mere til bevægeapparatet:

Symptomer på senfølger efter hjernerystelse

Symptomerne kan være meget forskelligartede og er ikke unikke for senfølger efter hjernerystelse. Derfor er den tidsmæssige relation til hjernerystelsen samt udelukkelse af andre årsager vigtig i diagnostiseringen.

På et mere mekanistisk plan har forskning på hovedtraumer vist, at ved selv mindre hovedtraumer kan der opstå ødelæggelse af hjernecellernes energifabrikker (mitokondrier). Desuden kan der ses påvirkning af det autonome nervesystem, der er den del af nervesystemet der ligger uden for viljens kontrol og blandt andet styrer blodtryk, puls, svedproduktion og fordøjelse.

Nervesystemets vigtigste opgave er generelt at registrere alt der foregår både i kroppen og omkring den, og derfra tilpasse kroppens funktioner således at kroppens respons ligger så tæt som muligt op af den virkelighed den bliver præsenteret for. Når det autonome nersystem ikke fungerer hensigtsmæssigt, vil det i dette tilfælde betyde, at mange PCS-patienter oplever uhensigtsmæssige reaktioner fra kroppen til den givne situation de er i. Det er dette kropslige respons, som resulterer i ovenstående symptomer.

Behandling af postcommotionelt syndrom (PCS)

Ved hjælp af SANA Hypoxisk Terapi stimuleres hjernecellernes energifabrikker og hjernens reparationsmekanismer. Selvom den videnskabelige evidens fortsat er begrænset, har behandlingen klinisk vist sig meget effektfuld hos hovedparten af de patienter vi behandler med PCS uanset varigheden af tilstanden. Hos SANA mener vi, at på baggrund af den eksisterende evidens, er dette dog den mest sandsynlige årsag til hovedparten af symptomerne PCS.

En stor del af SANAs patienter der behandles for senfølger efter hjernerystelse har prøvet mange andre behandlingsformer inden vi ser dem første gang. I denne gruppe oplever ca. 75% en bedring i løbet af 3-5 uger. Særligt ved patienter, med højt fysisk aktivitetsniveau inden hjernerystelsen, som fx professionelle ishockeyspillere, ser vi, at behandling hos SANA er yderst effektiv. Dette gør sig også gældende for yngre individer. Er man ikke i denne subgruppe af PCS-patienter vil de fleste stadig opleve bedring, dog ikke helt så hurtigt, som de unge aktive patienter. Vi anbefaler dog ikke behandling i de første 10 dage efter hovedtraumet.

Hvis du har spørgsmål til din specifikke situation, er du altid velkommen til at kontakte SANA på info@sana-hypoxi.dk med henblik på en uforpligtende vurdering.

Kilder

Erfaring

Casper Bindzus Foldager

Brian Elmengaard

Rasmus Stokholm

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?