fbpx

COVID-19 Senfølger

Behandling af senfølger efter COVID-19

Er du en af de mange danskere, der har haft coronavirus og nu lider af træthed, udmattelse, kortåndethed, hovedpine eller noget helt femte? Hos SANA har vi arbejdet på en ny behandling rettet mod senfølger efter corona-infektion. Særligt ved symptomer som træthed, udmattelse og en manglende evne til at overskue daglige gøremål har vores resultater været meget overbevisende. Hovedparten af patienterne har genfundet deres gamle jeg efter kun 3-4 behandlinger over 10-15 dage, mens andre har skullet bruge længere tid.

COVID-19 har vist sig at kunne give mange forskellige senfølger, og der er mange forskellige symptomer og kombinationer vi endnu ikke har dokumenteret effekten af. Aktuelt tester vi bl.a. om vi også kan hjælpe folk, der har mistet smags- eller lugtesansen.

Hvis du er i tvivl om vi kan kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os med henblik på en individuel vurdering.

Generel information om senfølger efter COVID-19

Selvom de fleste mennesker kommer sig hurtigt efter en COVID-19 infektion, oplever nogen symptomer i længere tid ud over de helt normale 2-3 uger. Det kan fx være træthed, åndenød, muskelsmerter, brystsmerter, hoste og tab af smags- og lugtesans. Senfølger kan ses hos både unge og gamle og hos folk med både lette og svære sygdomsforløb.

Hvorfor får man senfølger?

Der findes ingen forskning, der forklarer hvorfor man får senfølger. Der findes dog forskning, der belyser, hvordan virusinfektioner påvirker kroppen, men også hvordan det ødelægger dele af cellerne. Det er denne forskning, vi lægger til grund for vores behandling.

Typiske misforståelser i forbindelse med senfølger

”Min lungefunktion er dårlig, for jeg bliver nemt forpustet.”

Svar: Nej, kun i sjældne tilfælde. Det er rigtigt at COVID-19 er en luftvejsinfektion, der særligt kan ramme de nedre luftveje, altså lungerne. Og hos ganske få af dem der bliver forpustet, vil problemet findes i lungerne. Hos ikke allerede lungesyge mennesker findes der en meget stor overkapacitet i lungerne, og grunden til at man bliver forpustet skal i stedet findes i kredsløbet. Det samme er gældende, når man bliver forpustet under en løbetur, hvilket også fejlagtigt kan opfattes som dårlige lunger.

”Senfølger er særlige for COVID-19.”

Svar: Nej. Senfølger kan opleves efter mange forskellige infektioner og herunder også influenza infektioner. Det er måske hyppigere efter COVID-19, men det vides ikke om det skyldes øget fokus.

”Senfølger forsvinder ikke igen.”

Svar: Hos langt de fleste forsvinder senfølgerne gradvist over uger til måneder og hos ganske få kan de vare ved i flere år.

“Tingene smager ikke af så meget, så jeg må have mistet min smagssans.”

Svar: Sanseindtrykket når man smager på mad er bl.a. en kombination af hvad der smages på tungen (salt, sødt, bittert, surt og umami) og duften. I de fleste tilfælde oplever vi, at smagssansen er bevaret, og at det alene er duftsansen der er forsvundet. Du kan selv lave en lille simpel test derhjemme med saltvand, sukkervand og citronsaft.

”Jeg kan blive behandlet for senfølger hos min læge”

Svar: Din læge vil typisk iværksætte en række undersøgelser, der skal klarlægge omfanget af dine symptomer. I nogle tilfælde kan man forsøge at behandle med medicin, men som udgangspunkt er der ingen effektiv behandling af senfølger i det offentlige system.