COVID-19 Senfølger

Behandling af senfølger efter COVID-19

Er du en af de mange danskere, der har haft coronavirus og nu lider af senfølger som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge og åndenød, har der hidtil ikke været noget reelt behandlingstilbud rettet mod at kurere symptomerne. Hos SANA har vi under hele corona-epidemien arbejdet intensivt på at udvikle hypoxisk terapi-behandling rettet mod senfølger efter coronavirus. 

Vores foreløbige videnskabelige opgørelser over patienternes oplevede bedring viser, at livskvaliteten bedres signifikant både fysisk og psykisk efter i gennemsnit ca. 4 behandlinger med individualiseret hypoxisk terapi mod senfølger efter coronavirus. 

Den mediane tilfredshed med resutatet af behandlingerne var i vores undersøgelse 8 på en skala fra 0 til 10. På spørgsmålet om man vil anbefale behandlingen til andre med lignende symptomer var medianen 10 på en skala fra 0 -10, hvor 10 er mest sandsynlig.

Al behandling hos SANA dokumenteres efter videnskabelig metode og vurderes af erfarne speciallæger og det er vigtigt for os, at vi kan give et realistisk bud på hvilken grad af forbedring du kan forvente. Hvis du er i tvivl, om vi kan kan hjælpe dig er du altid velkommen til at kontakte os med henblik på en individuel og uforpligtende vurdering.

Generel information om
senfølger efter COVID-19

De fleste kommer sig heldigvis relativt hurtigt efter en corona-infektion, og er efter et par uger tilbage i den form de havde inden de blev syge.

Desværre oplever nogle vedvarende symptomer og gener som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge, åndenød og nedsat energi. Symptomerne kan i nogle tilfælde vare ved i måneder, og har stor betydning både for den enkeltes liv både arbejdsmæssigt og privat.

Senfølger kan opleves af både unge og ældre og hos personer som har svære men også lettere sygdomsforløb. Uanset din alder, dit køn og om du har haft et svært eller et lettere sygdomsforløb med coronavirus kan behandling hos SANA i rigtig mange tilfælde afkorte den tid, du er generet af senfølger.

Hvorfor får man senfølger?

Der findes endnu ingen forskning, som kan forklare nøjagtigt hvorfor nogle får senfølger efter en virusinfektion, mens andre slipper. Der tales om udvikling af små blodpropper, påvirkning af energiomsætning, påvirkning af immunsystemet mm.

Vi har, fra den hidtidige forskning, en god forståelse af, hvordan virusinfektioner påvirker kroppen og ødelægger eller påvirker dele af de celler, der skal sørge for, at vi har det godt. Det er denne forskning, vi lægger til grund for vores behandling og som vi løbende vil bidrage til med vores resultater.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?