COVID-19 Senfølger

Behandling af senfølger efter COVID-19

De fleste kommer sig heldigvis relativt hurtigt efter en corona-infektion, og er efter et par uger tilbage i den form de havde, inden de blev syge.

Desværre oplever nogle vedvarende symptomer og gener som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge, åndenød og nedsat energi. Symptomerne kan i nogle tilfælde vare ved i måneder, og har stor betydning både for den enkeltes liv både arbejdsmæssigt og privat.

Senfølger kan opleves af både unge og ældre og uanset sværhedsgraden af sygdomsforløbet. Dansk forskning har vist en øget hyppighed hos kvinder i 40’erne men det forekommer på tværs af alle aldre og hos begge køn. Sværhedsgraden af senfølgerne varierer også betydeligt men hos SANA har vi stor succes med at afkorte den tid, du er generet af senfølger. Det har tidligere været sådan, at vores patienter først har henvendt sig efter mange måneder og evt. flere år med senfølger og efter at have prøvet alt andet først. Der er heldigvis en stigende tendens til at patienter kommer tidligere i forløbet. Selvom erfaringerne er meget overbevisende uanset symptomvarigheden, så er det typisk hurtigere at behandle en patient, der har været syg i 6 måneder frem for én der har været invalideret af symptomerne i 2 år. Vores forskningsresultater viser, at allerede efter 6 uger er patienterne signifikant forbedrede i forhold til deres livskvalitet, der forbedres i gennemsnit med ca. 30%. De helt store forbedringer opleves inden for områderne vitalitet (energi og overskud) samt fysiske begrænsninger der forbedres i gennemsnit henholdsvis 181% og 96% – og efter 6 måneder er tilstanden blot bedret yderligere.

Generel information om
senfølger efter COVID-19

De fleste kommer sig heldigvis relativt hurtigt efter en corona-infektion, og er efter et par uger tilbage i den form de havde inden de blev syge.

Desværre oplever nogle vedvarende symptomer og gener som f.eks. træthed, udmattelse, hovedpine, hjernetåge, åndenød og nedsat energi. Symptomerne kan i nogle tilfælde vare ved i måneder, og har stor betydning både for den enkeltes liv både arbejdsmæssigt og privat.

Senfølger kan opleves af både unge og ældre og hos personer som har svære men også lettere sygdomsforløb. Uanset din alder, dit køn og om du har haft et svært eller et lettere sygdomsforløb med coronavirus kan behandling hos SANA i rigtig mange tilfælde afkorte den tid, du er generet af senfølger.

Hvorfor får man senfølger?

Der findes endnu ingen forskning, som kan forklare nøjagtigt hvorfor nogle får senfølger efter en virusinfektion, mens andre slipper. Der tales om udvikling af små blodpropper, påvirkning af energiomsætning, påvirkning af immunsystemet mm.

Vi har, fra den hidtidige forskning, en god forståelse af, hvordan virusinfektioner påvirker kroppen og ødelægger eller påvirker dele af de celler, der skal sørge for, at vi har det godt. Det er denne forskning, vi lægger til grund for vores behandling og som vi løbende vil bidrage til med vores resultater.

Lad os hjælpe dig med
din problemstilling!

Skulle du have et spørgsmål omkring en bestilling, et smerte problem eller noget helt trejde så er vi altid klar på at hjælpe dig så godt vi kan!

Vi vender hurtigst muligt tilbage

Spørgsmål?